Kulturno umetničko društvo “Taras Ševčenko”

Matka

Kulturno umetničko društvo “Taras Ševčenko” iz Đurđeva osnovano je 1945. godine. 30. novembra te godine je u stvari osnovan mesni odbor Rusinske matice, a kasnije sa kulturno-prosvetnom delatnošću nastavlja Kulturno-prosvetno društvo “Taras Ševčenko” čija osnivačka skupština je održana 21. septembra 1948. godine. 15. marta 1981. je Kulturno-prosvetno društvo postalo Kulturno-umetničko društvo “Taras Ševčenko”, popularnije i poznatije u Đurđevu kao Matka.

Od svog osnivanja, društvo neprekidno radi i kroz svoj rad neguje i nastoji da očuva narodnu pesmu i igru, nošnju, folklor i običaje kako Rusina tako i ostalih naroda i narodnosti sa kojima živi i sarađuje. Dramski amaterizam je takođe prisutan u radu našeg društva dugi niz godina i do sada je u Đurđevu premijerno izvedeno preko trideset dramskih predstava naših amatera.

Pogledajte našu grupu na Facebook-u .