Друшво за заштиту животиња и природе

Друштво за заштиту животиња и природеОзбиљнија активност на заштити животиња у Ђурђеву почела је, прво неформално, 1986. године, кроз залагање Монике Брукнер за заштиту напуштених и малтретираних животиња у непосредном окружењу. Спасти псе цео живот везане ланцем, без довољно хране и воде, без склоништа од сунца, кише и ниских температура, откупити измучене коње од агресивних несавесних власника, дати склониште и нахранити животиње без дома. То је био почетак борбе против неосетљивости према животињама наметнут затеченим реалним стањем.

Формално, Друштво за заститу животиња и природе Ђурђево регистровано је 1989. године. Прво седиште била је војвођанска кућа у селу, са већим двориштем, у улици Лазе Костића. А данас, то је модерно уређени салаш на западној страни села, са две улазне капије, модерним инсталацијама и просторима за животиње уређеним по највишим светским стандардима.

Кроз свакодневну, истрајну и искрену, борбу за истину, Друштво за заштиту животиња и природе Ђурђево је добило подршку Месне заједнице Ђурђево и Општине Жабаљ. Делови терена око салаша у јавном власниству, међу које спадају и барски биодиверзитети са мноштвом дивљих врста: риба, водоземаца и птица, са поверењем су додељени Друштву на газдовање.

Данас је то, са аспекта очувања природе, најатрактивнији део, не само села Ђурдева, него и општине Жабаљ и Јужнобачког округа који по својим одликама све више поприма карактеристике природног резервата.

Циљеви друштва:

  • Ширење идеје о поштовању живота на планети земљи кроз постовање животиња и природе;
  • Информисање и едукација о позитивним аспектима бриге за живи свет;
  • Подршка појединцима, удружењима и азилима, без обзира на место организоивања и рада;
  • Борба за достојанствен статус животиња у зоолошким вртовима, односно претварање статуса “експоната” у статус живог бића са свим његовим правима;
  • Обавезна кастрација односно стерилизација јединки које могу да изазову пренасељеност (пси луталице, мачке)
  • Обавезна вакцинација против беснила и других болести.

Где се налазимо:

Друштво за заштиту животиња - мапа

Посетите наш сајт .