Lovačko društvo “Đurđevo”

Lovačko društvo - Đurđevo

Prva lovna karta datira iz 1887. godine jer je tada lovište bilo pod zakupom, da bi lovačko društvo bilo osnovano nešto kasnije.

U početku je društvo brojalo desetak lovaca na 12.830 ha, a danas imaju 81 člana koji gazduju sa 8.033 ha lovno produktivne površine. Ranije je brojnost divljači bila daleko veća što govori i podatak da je u Đurđevu 1957. godine za izvoz uhvaćeno 370 komada zečije divljači. Društvo poseduje sopstveni dom u centru sela, gde se održavaju skupštine, sastanci, druženja itd. U okviru društva radi više sekcija kao što su za uzgoj i zaštitu divljači, lovno streljaštvo, kinologiju, lovni turizam, disciplinska itd.

Glavna divljač u lovištu su: fazan, zec, srna, jarebica, divlje patke, divlje guske, prepelice. U lovištu ima 5 visokih čeka i veći broj hranilišta za sitnu i krupnu divljač. Veliki akcenat se stavlja na afirmaciju mladih lovaca, zimsku prihranu divljači, odstrel predatora, lovni turizam, sadnju remiza itd.

Svake godine lovačko društvo organizuje svoju krsnu slavu ”Petrovdan”, kao i tradicionalni gostinski lov.

Posetite naš sajt .