Ловачко друштво “Ђурђево”

Ловачко друштво - Ђурђево

Прва ловна карта датира из 1887. године јер је тада ловиште било под закупом, да би ловачко друштво било основано нешто касније.

У почетку је друштво бројало десетак ловаца на 12.830 ха, а данас имају 81 члана који газдују са 8.033 ха ловно продуктивне површине. Раније је бројност дивљачи била далеко већа што говори и податак да је у Ђурђеву 1957. године за извоз ухваћено 370 комада зечије дивљачи. Друштво поседује сопствени дом у центру села, где се одржавају скупштине, састанци, дружења итд. У оквиру друштва ради више секција као што су за узгој и заштиту дивљачи, ловно стрељаштво, кинологију, ловни туризам, дисциплинска итд.

Главна дивљач у ловишту су: фазан, зец, срна, јаребица, дивље патке, дивље гуске, препелице. У ловишту има 5 високих чека и већи број хранилишта за ситну и крупну дивљач. Велики акценат се ставља на афирмацију младих ловаца, зимску прихрану дивљачи, одстрел предатора, ловни туризам, садњу ремиза итд.

Сваке године ловачко друштво организује своју крсну славу ”Петровдан”, као и традиционални гостински лов.

Посетите наш сајт .